БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗОрганизация с нестопанска цел в обществена полза.

Създаден по идея на Николай Гурбанов, на 8.8.2012 г. в град Варна.

На 10.11.2012 г. в залата на Тракийско дружество „Капитан Петко Войвода“ – гр. Варна се състои първото Общо събрание на тогавашния Младежки Фолклорен Съюз.

На 8.1.2013 г. Николай Гурбанов заедно с Кмета на град Калофер – г-н Румен Стоянов, вземат решение за създаване на Първи Младежки Фолклорен Събор в град Калофер. С решение на Управителния съвет се утвърждава и публикува регламент за провеждане на конкурсна и фестивална програми.

На 29.6.2013 г. в град Калофер се открива Първи Младежки Фолклорен Събор.

На 20.7.2013 г. в зала Пленарна на Община Варна, по идея на Николай Гурбанов се организира конференция, която дава старт на проект за създаване на Професионален ансамбъл за народни песни и танци – гр. Варна.