Членски внос

1 Годишен абонамент за вестник “Народна мъдрост” 8,66 лв.
2 Отстъпка в размера на такса-участие в организираните от БНМФС събития    
2.1. 20 % 2 лв./човек  
2.2. 30 % 3 лв./човек  
2.3. 40 % 4 лв./човек  
2.4. 50 % 5 лв./човек  
3 Отстъпка в размера на такса – участие в събития, които се организират с партньорството на БНМФС 5 лв./човек  
4 Преференция при реклама във вестник “Народна мъдрост” (заплащане само на ведомствена такса) 50 лв.  
5 Желая да направя годишно дарение    

 

 

Изчислена сума:  
Задълж. админ. такса 20 лв. + 8.66 лв.
Общо (размер на г. и. вн.)