СЪСТАВ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, МАНДАТ: 2017 – 2022 г.

 

НИКОЛАЙ ГУРБАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДРА СТАНЧЕВА – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН БУРАДЖИЕВ – ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

МАРГАРИТА СТАЙКОВА – РЪКОВОДИТЕЛ “ФИНАНСОВ ОТДЕЛ” И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

АЛИЯ ХАНСЕ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗДАТЕЛСТВО “НАРОДНА МЪДРОСТ”