РЕКЛАМНИ ПАКЕТИ – 2018 г.

 

1. Ведомствена такса – 252, 30 лв.

2. “Супер лукс” – поставяне на лого или рекламен банер около логото на вестника на първа страница.

За един брой – 800 лв.

За два броя – 1600 лв.

3. 

Първа Последна 2-11 стр.
Цяла 700 лв. 500 лв.
Половин 500 лв. 350 лв. 260 лв.
1/4 300 лв. 180 лв. 140 лв.
1/8 170 лв. 100 лв. 80 лв.
Обява с пррепратка от първа страница 0,40 лв./см2 0,30 лв./см2

4. Малка обява – 15 лв.