Национален литературен конкурс

НАЦИОНАЛЕН ЛИТРЕРАТУРЕН КОНКУРС

 

С ЕЛИН ПЕЛИН В СЪРЦЕТО“

 

6 – 8 юли 2018 година

град Елин Пелин

 

Резултати от конкурса

 

Цел на конкурса

Изява на таланти – ученици и студенти в областта на словото. В дните на провеждане на конкурса, с преклонение и почит пред изящната словесност в творчество на Елин Пелин, да се представи новият прочит и да се открои присъствието на автора сред най-великите и гениалните личности на България.

 

Задачи

 

 1. Популяризиране и преоткриване натворчеството на Елин Пелинот младото поколение.
 2. Стимулиране на творческия потенциал на учениците и студентитеда разсъждават върху произведенията на Елин Пелин и да ги претворяват.
 3. Предоставяне възможност на участниците да бъдат оценени по достойнство за своите дарби.
 4. Изготвяне и популяризиране на специално печатно издание с наградените произведения от БНМФС.

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

 

 

 1. Право на участие имат ученици и младежи до 25-годишна възраст. Ограничения

в пол, раса, религиозни възгледи и др. няма.

 

 1. Участниците се разпределят в 3 възрастови групи:

 

I група – от 8- до 13-годишна възраст

II група – от 13- до 18-годишна възраст

III група – от 19- до 25-годишна възраст

 

 • Направления

 

 1. Рецитация на откъси от произведения на Елин Пелин в рамките на 6 минути.
 2. Лично творчество върху произведения на Елин Пелин.
 • Eсе

Теми:

– „Разпадането на родовия свят” („Гераците”)

– „Мечтите – един по-добър свят” („Мечтатели”)

– „Любовта като надиграване” („Ветрената мелница”)

– „Кое е грешно и кое – не” („На оня свят”)

 

Есетата да изразяват личното отношение и позицията на автора и да не са повече от две страници (формат А4) четливо ръкописно или печатно.

 

 • Философско есе

 

Теми:

– „Притчи за правото на човека да бъде човек” („Под манастирската лоза”)

– „Неотменимите закони на времето – размисли върху повестта „Гераците”

 

Философското есе да не бъде по-дълго от 4 страници (формат А4) четливо ръкописно или печатно.1

 

Общи условия:

 

 1. Всички кандидати, заявили участие в направлението лично творчество – есе и философско есе, да изпратят предварително материалите си до 20.06.2018г. на e-mail адрес: nlk_bnmfs@abv.bg

Всяка конкурсна работа трябва да бъде придружена от следната информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и имейл адрес за контакти.

 

 1. Участниците в направлението лично творчество – есе и философско есе да подготвят и резюмена произведението/ята си. До 01.07.2018г. организаторите ще информират участниците, които трябва да защитят публично творбите си на 06-08.07.2018г. в гр. Елин Пелин.

 

 1. Кандидати за участие в направление рецитация на откъси от произведения на Елин Пелин изпращат заявка за участие до 20.06.2018г. на имейл адрес: nlk_bnmfs@abv.bg

                          

 1. Такса участие – няма.

 

 1. График с ред на участниците ще бъде публикуван на сайта на Български национален младежки фолклорен съюз до 01.07.2018г.

 

 1. Място на провеждане на конкурса – гр. Елин Пелин.

 

 1. Награди

 

– Всеки участник получава ГРАМОТА за участие.

– ГОЛЯМАТА НАГРАДА.

– Ще се връчат по една I, II и III награда във всяка възрастова група и направление.

– Всички одобрени есета ще бъдат включени в специално печатно издание на Български национален младежки фолклорен съюз.

 

 

Участниците ще бъдат оценявани от авторитетно жури.

 

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ИЗПРАЩАТ НА ИМЕЙЛ АДРЕС: nlk_bnmfs@abv.bg

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ  – изтегли тук

 

Регистрация в дните на конкурса ще се извършва в гр. Елин Пелин на 6-ти и 7-ми юли 2018 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.

 

За въпроси, свързани с конкурса, можете да пишете на следния имейл адрес: nlk_bnmfs@abv.bg или да се обадите на тел: 0895 635 291, Алия Хансе.

 

Организаторите си запазват правото за промени!