Контакти

 

ТЕЛЕФОНЕН И E-MAIL УКАЗАТЕЛ НА ОТДЕЛИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА НА БНМФС

Име и фамилия Длъжност Телефон E-mail адрес
1 Александра Станчева Зам.-председател по административната дейност 0884 80 36 06 yfu.management@gmail.com
2 Мария Колева Касиер
3 Маргарита Стайкова Ръководител “Финансов отдел” 0895 06 66 50
m_stajkova@abv.bg
4 Мария Тодорова PR 0878 255 530
 pr_bnmfs@abv.bg
5 Алия Хансе Изпълнителен директор на издателство “Народна мъдрост” 0895 635 291 vestniknarodnamadrost@gmail.com
6 Проф. Д-р Костадин Бураджиев Зам.-председател по художествено-творческата дейност 0897 333 198 bouradzhiev@abv.bg
7 Галина Гурбанова Изпълнителен директор на НМФК “Орфееви таланти” 0877 59 89 28 orfeevitalanti@abv.bg
8 Николай Гурбанов Председател на БНМФС 0884 80 36 06 nikolay.gurbanov@gmail.com

 

СНЦ “Български национален младежки фолклорен съюз”

БУЛСТАТ: 176383118

Адрес: град Варна

М. О. Л.: Николай Гурбанов

***

Банкова сметка:

 

УниКредит Булбанк

Титуляр на сметката: Български национален младежки фолклорен съюз

IBAN: BG15UNCR70001523042972

BIC: UNCRBGSF