За дистрибутори

logo-narodna-mudrost

 

НАРЪЧНИК

НА

ДИСТРИБУТОРА

 

 

Уважаеми колеги, в настоящото пособие Ви е посочен методът за регистрация на абонати на вестник “Народна мъдрост”, както и отговори на някои въпроси, които се предполага, че бихте могли да си зададете в процеса на работа.

 

 1. Абонамент се регистрира, чрез попълване на един ред от таблицата, към Абонатния лист.
 2. Начин на попълване (пример):
Име и фамилия Пощ. код Пълен адрес, за получаване Телефон № Вид абон. от/до Екз. от бр. Забележ.
1 Пенчо Кехайов 4000 Гр. Пловдив, ул. “Никола Вапцаров” № 20, бл. 3, вх. В, ет. 4, ап. 111 0896 87 58 45 годишен 01.01.17/12.12.17 2 няма

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. В случай, че адресът е в село, се изписва първо село ………….. (наименованието на селото), след което Общината към която е селото и след това областта.
 2. В случай, че има наличен квартал, той се изписва след града.
 3. Пощенският код е от изключителна важност, да е напълно коректен!
 4. Абонаментите биват: годишни и половин годишни (това се попълва в графа “Вид абон.”):

– годишните са от 01.01.2017 до 31.12.2017

– половин годишни са от 01.01.2017 до 30.06.2017 ИЛИ  от 01.06.2017 до 31.12.2017

 

 1. В графа “Екз. от бр” се отбелязва по колко екземпляра от всеки брой, за който се абонира клиента, да получава. Цената на всеки екземпляр е равна на редовната цена на вестника, т.е. в случай че абонатът желае да получава 1 екземпляр от всеки брой на вестника ( за годишен абонамент ), ще заплати цена на обща стойност от 4 лв./за цялата година. В случай, че абонатът желае да получава по 2 екземпляра от всеки брой на вестника ( за годишен абонамент ), ще заплати цена на обща стойност от 8 лв./за цялата година.
 2. В графа “Забележ.” се отбелязва допълнителна информация или важни бележки, които няма как да се посочат в другите графи.

 

III. Абонамент може да се прави до края на съответната година, освен ако с изрична заповед на председателя на БНМФС не се предвиди друго, за което всеки дистрибутор ще бъде писменно уведомен.

 1. Всички регистрирани абонати се предават на секретаря на Български национален младежки фолклорен съюз, по следния график.

 

– до 25 февруари – за годишен абонамент ИЛИ за абонамент за половина година – 01.01.2017/31.06.2017

– до 25 май – за абонамент за половин година – 01.06.2017/31.12.2017

 

 1. В случай, че по каквито й да е причини клиент желае да бъде абониран след като е тиражиран 1-ви брой за съответната година (т.е. през месец март), абонамент МОЖЕ да бъде направен, но само ГОДИШЕНили ПОЛОВИН ГОДИШЕН, НО само от 6-ти до 12-ти месец.

Начините за получаване на вестник са следните:

 1. Регистрираният абонат заплаща годишен абонамент + 2 лв. За допълнително получаване на 1-вия брой на вестника (за съответната година) със закъснение (т.е. общо 6 лв.)
 2. Регистрираният абонат се абонира само за 2-ри, 3-ти и 4-ти брой за съответната година, като дължимата сума се равнява на 3 лв./ за целия абонамент (3 броя).

 

ДРУГО:

 

 1. Всички абонатни листи се номерират по следния начин:

Абонатен лист № 1 – в него се регистрират всички абонати до 25 февруари. На всеки лист в горен десен ъгъл се поставя пореден номер на страницата: 1,2,3, НО на всички листи срещу АБОНАТЕН ЛИСТ № (се поставя) 1.

 

Абонатен лист № 2 – в него се регистрират всички НОВИ абонати до 25 май, НЕЗАВИСИМО дали те са за годишен абонамент, абонамент за половин година или предвиденото в точка 5. (1) и (2) – годишен абонамент, с изтърван срок за получаване на първия брой за съответната година.

Абонатен лист № 4 – в него се регистрират всички НОВИ  абонати до 25 август

Абонатен лист № 5 – в него се регистрират всички НОВИ абонати за следващата година.

 

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА ДОГОВОР – zayavlenie_s_dogovor_kandidatstvay