Екип

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – АЛИЯ ХАНСЕ

ГЛАВЕН РЕДАКТОР – ВИОЛЕТА ВИЧЕВА

ДИЗАЙНЕР И ПРЕДПЕЧАТ – ЕЛИЦА ЖЕКОВА