Деловодство

За входиране на документи и справки:

  1. гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 61, офис: 35 А, работно време: с предварително записан час
  2. E-mail: yfu.management@gmail.com
  • Документите трябва задължително да са подписани.
  • В случай, че притежавате електронен подпис, освен pdf файла (некриптиран, свободен), прикачете и криптиран pdf файл (електронно подписан).

телефон за контакти: 088 480 36 06, секретар: Александра Станчева